Panorama Leśniki

Oferujemy Państwu zakup atrakcyjnych działek budowlanyh położonych na Mazurach Garbatych bezpośrednio nad jeziorem Kukowino na Pojezierzu Ełckim. Kukówko, gmina Świętajno k/ Olecka, na sprzedaż atrakcyjne działki budowlane objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone nad jeziorem Kukowino z dostępem do wspólnej zagospodarowanej plaży w malowniczej wsi na terenie Mazur Garbatych - Pojezierze Ełckie.

Działki położone w kompleksie PANORAMA LEŚNIKI składającym się z 72 działek geodezyjnych o powierzchniach od 1319 m do 2137 m2, objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona symbolem MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Do działki przysługuje służebność korzystania z zagospodarowanej wspólnej plaży (5000 m2) z linią brzegową jeziora Kukowino przeznaczonej w MPZP jako teren sportu, rekreacji i usług turystycznych (możliwość zabudowy hangarami na sprzęt wodny, obiektami wspólnej rekreacji).

Ze względu na swe malownicze położenie w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora działki idealnie nadaje się pod zabudowę letniskową lub całoroczną. Położenie wśród wielu jezior ( w najbliższym sąsiedztwie jeziora: Dudeckie, Zajdy, Juchówek, Małe, Przytulskie) oraz lasów jest ogromnym atutem tej nieruchomości dla miłośników przyrody, wędkowania, grzybobrania, wycieczek pieszych i rowerowych.

Szczegółowe wytyczne dla działek oznaczonych w MPZP symbolem MN - teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej:
Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej;
b) dopuszcza się lokalizacje obiektów uzupełniających, które będą wzbogacały przeznaczenie podstawowe terenu.
c) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1200 m2; orientacyjny podział na działki budowlane wrysowane na rysunku planu;
d) minimalna szerokość frontu nowo wydzielonej działki 25 m.

Ustala się warunki zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy 8 m od pasa dróg wewnętrznych;
b) minimum 2 miejsca parkingowe w granicach działki;
c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,03;
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,6;
e) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 30%;
f) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki min. 60%.
g) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego 9 m do kalenicy dachu, w tym kondygnacja nadziemna, plus poddasze użytkowo ? mieszkalne;
h) budynki gospodarcze lub garaże wolnostojące w nawiązaniu architektonicznym do budynku podstawowego;
i) geometria dachów: dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych 30- 45;
j) kolorystyka dachów: w kolorach czerwonym lub brązowym.

Istnieje możliwość powiększenia posesji poprzez zakup działek sąsiednich.

Media: prąd i wodociąg (w granicach dróg wewnętrznych)
Dojazd - asfaltowy, drogi wewnętrzne szutrowe
Najbliższe miasta - Olecko (12 km), Ełk (17 km)
Odległość do Warszawy - 240 km, do Gdańska - 350 km

mapa.cdr
Cena: 75zł/m2 brutto

*cena działki do negocjacji

CIESZ SIĘ WYPOCZYNKIEM NAD MAZURSKIM JEZIOREM JUŻ DZIŚ :)

Oferujemy także możliwość wybudowania na wybranej działce domu „pod klucz”.

Zadzwoń zapytaj o ofertę: tel. 501 514 614